Systemer:

Naturlige systemer:

                          1.  BIN Standard (Jan Mikkelsens Norsk Standard)

                          2.  SAYC (American Standard - brukes på nettet)

                          3.  BOYSYS (Boye Brogelands system)

                          4.  Meatloaf-system (Puppet-basert Stig Johansen/TS)

                          5.  Strong and Four (Leif-Erik Stabells system)

                          6.  Skoglund-sys (Tidlig variant av BUK)

                          7.  Woody-sys (John H. Skoglund - Glenn Grøtheim)

                          8.  Lofthus-Acol (Tor Henriksen) 

                          9.  BUK (Tommy Sandsmarks overføringssystem)

                        10.  Gautis-sys (Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun)

                        11.  HJ-sys (TS - Hans Jørgen Bakke)

                        12.  Stavernsystemet (Sverre Prytz)

                        13.  Tøffelsystemet (Standardsystem Tøffelklubben)

                        14.  BOA-sys (Baard Olav Aasans overføringssystem)

                        15.  ACOL (På engelsk)

                        16.  Goren (På engelsk)

Ikke-naturlige systemer:

                          1. CLONE (En slags Strong Pass på Engelsk)

                          2. Rødkløver (Bent Vanglis versjon av Morotkløver)

                          3. Skrot Norsk ("Skalmar-Morot" v/Tommy Sandsmark)

                          4. Skrot Engelsk ("Skalmar-Morot" v/Martin Löfgren)

                          5. The Blue Club (Norsk variant v/Tommy Sandsmark)

                          6. Rele-presisjon (Glenn Grøtheim)

                          7. Artifisielle bridgesystemer (Svensk)

                          8. Carrot Club (Morotkløver på engelsk)

                          9. Vanlig Presisjon (På engelsk) Variant 2 Variant 3

                        10. Superpresisjon (På engelsk: Belladonna/Garozzo)

Systembank:

Her vil vi til hjelp for våre medlemmer offentliggjøre hele systemer, så vel som konvensjoner og system varianter. Alt du finner her kan brukes  vederlagsfritt.

 

I denne systembanken kan alle gjøre innskudd. Hvis du har et elektronisk beskrevet system, eller en god konvensjon skrevet i Word, så send det til vår Webmaster!

 

Konvensjoner:

Systemkort (Word):

Made with Namu6